Agrarisch makelaar Zuidoost-Drenthe

AgriPlaza is actief als agri makelaar voor verschillende regio’s in Noord- en Midden-Nederland waaronder Zuidoost-Drenthe. Ben Scholman is de agrarisch makelaar en taxateur voor deze regio en kent de ins en outs waar iedere agrarische ondernemer zijn voordeel mee kan doen.

Makelaar voor akkerbouw én melkveehouderij

Veenkoloniaal gebied
Zuidoost-Drenthe, gelegen ten zuiden en oosten van Emmen, is een veenkoloniaal gebied dat grotendeels is ontstaan door vervening aan het einde van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw. Het rechte lijnenspel van kanalen, ook wel wijken genoemd, lintbebouwing en grote, rechthoekige kavels zijn kenmerkend voor het gebied. Dit maakt het gebied uitermate geschikt voor moderne landbouw.

Vanouds is akkerbouw
De agrarische bedrijven zijn bovengemiddeld groot evenals de prijs van goede grond. Vanouds is akkerbouw de hoofdactiviteit. Zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan zijn traditioneel de hoofdteelten. Het laatste decennia zijn daar andere en hoger salderende teelten als uien en bloembollen bij gekomen.

Melkveehouderijen

Naast de van oudsher aanwezige melkveehouderijen in Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek, zijn er ook elders in de veenkoloniën door inplaatsers meer melkveehouderijen gesticht. Varkens- en pluimveehouderijen zijn in beperkte mate aanwezig. In Erica en Klazienaveen bevinden zich twee glastuinbouwgebieden, een heel andere maar zeker ook een belangrijke agrarische activiteit in de regio.

Laatste hoogveengebied Nederland
In het uiterste zuidoosten van het gebied ligt het grensoverschrijdende Bargerveen. Het laatste grote hoogveengebied in Nederland. Voor het behoud van het hoogveen in dit gebied zijn er in de laatste jaren grote bufferzones om het Bargerveen aangelegd hetgeen meerdere honderden hectares goede landbouwgrond heeft gekost. De grootschalige kavelruil die hiervoor is opgezet, is nagenoeg afgerond. Ook de ontwikkeling van windmolenparken en zonneweides veroorzaakt druk op de grondmarkt.

Naar contactformulier

Ben Scholman

Regiovertegenwoordiger Zuidoost-Drenthe & Oost-Overijssel

Ik ben geboren en getogen op een gemengd bedrijf (melkvee/varkens) in het midden van het land. Alweer ruim 20 jaar wonen we met veel plezier in Klazienaveen. Onze kinderen zijn ondertussen uitgevlogen, maar komen nog graag terug naar het ‘ouderlijke nest’ in Klazienaveen.


Mijn hele werkzame leven ben ik actief geweest in de agrarische sector. Vanuit diverse invalshoeken heb ik met boeren en tuinders om tafel gezeten (financieel, de afzetmarkt en voeding van planten en dieren). Al deze kennis en ervaring komt nu bij elkaar in mijn rol als agrarisch makelaar en taxateur.


Samen met de klant zoek ik naar de beste invulling van de doelen en ambities van de klant. Dat kan zijn bij bedrijfsuitbreidingen, herstructurering, (her)financiering, bedrijfsovername of overdracht/beëindiging van het bedrijf. Dat is een hele mooie uitdaging in deze tijd waarin belangen, maar ook risico’s, steeds groter worden en de wet- en regelgeving steeds complexer wordt. Het geeft een enorm stuk voldoening wanneer zowel koper als verkoper na het afronden van een transactie hier met een tevreden gevoel op terugkijken.

Drenthe 1

Stel een vraag aan onze agrarisch makelaar

Vind jouw regiovertegenwoordiger

Neem contact op met agrarisch makelaar en taxateur Ben Scholman, regiovertegenwoordiger van Zuidoost-Drenthe. Of vind de juiste regiovertegenwoordiger van AgriPlaza in een andere regio:

AgriPlaza
Industrieweg 4 F
9482 TT Tynaarlo

Back to top