Agrarisch makelaar Noord- en Midden-Drenthe

AgriPlaza is actief als agri makelaar voor verschillende regio’s in Noord- en Midden-Nederland waaronder Noord- en Midden-Drenthe. Harry Nijborg is de agrarisch makelaar en taxateur voor deze regio en kent de ins en outs waar iedere agrarische ondernemer zijn voordeel mee kan doen.

Makelaar voor akkerbouw én melkveehouderij

Drentse Hondsrug
Noord- en Midden-Drenthe kenmerkt zich door een heuvelrug in het midden van Zuid-Oost naar Noord-West. De Hondsrug. Dit is een keileem-afzetting van een van de ijstijden. Aan de oostkant hiervan bevinden zich de veenkoloniën en aan de westkant hiervan het centraal massief van Drenthe en het Noordenveld.

Rivier de Aa

In het oostelijk deel meandert de Hunze als rivier en aan de westzijde stroomt de Drentse Aa richting Groningen. De veenkoloniën staan bekend om hun buitengewone kwaliteiten voor zowel de akkerbouw als de melkveehouderij.

Voornamelijk melkvee- en akkerbouwbedrijven

In het centraal massief komen veel midden- en grotere melkvee- en akkerbouwbedrijven voor op goede zandgronden en het Noordenveldgebied is met name bekend om zijn grote melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven. Pluimvee- en varkenshouderijbedrijven komen in deze regio in mindere mate voor.

Naar contactformulier

Inclusieve landbouw
Er ontstaan op gewezen landbouwbedrijven nieuwe structuren, zoals natuur inclusieve landbouw, zoals scharrelvarkens en zoogkoeien, natuurbeheer, voedselbossen en alle mogelijke varianten hierop.

Ideaal woon- en werkgebied
Met andere woorden, een prachtig gebied om te wonen, te werken en agrarisch actief te zijn. Midden in het gebied ligt de hoofdstad van Drenthe, Assen. Met alle voorzieningen in het gebied is het verder goed toegankelijk door wegen en spoorwegen. Over het algemeen zijn de grondprijzen in deze regio sterk afhankelijk van de kwaliteit van de grond. Akkerbouwwaardige grond zit aan de bovenkant van de markt en de specifieke weilanden/hooilanden zitten wat lager.

Harry Nijborg

Agrarisch makelaar en taxateur

Ik ben in het gebied opgegroeid en mijn hele leven werkzaam geweest. Ik ken veel boeren en grondsoorten, ook door vorige werkzaamheden. Ik ben nu ruim 20 jaar actief als beëdigd makelaar/taxateur. Naast mijn primaire activiteiten als makelaar, ben ik mini-boer in het stroomdal van de Drentse Aa met 5 zoogkoeien waarmee ik een terrein beheer op natuurlijke wijze.

Drenthe 1

Laat jezelf terugbellen

Vind jouw regiovertegenwoordiger

Neem contact op met agrarisch makelaar en taxateur Harry Nijborg, regiovertegenwoordiger van Noord- en Midden-Drenthe. Of vind de juiste regiovertegenwoordiger van Agriplaza in een andere regio:

AgriPlaza
Industrieweg 4 F
9482 TT Tynaarlo

Back to top