Agrarisch makelaar Zuid-Drenthe

AgriPlaza is actief als agri makelaar voor verschillende regio’s in Noord- en Midden-Nederland waaronder Zuid-Drenthe. Harry Nijborg is de agrarisch makelaar en taxateur voor deze regio en kent de ins en outs waar iedere agrarische ondernemer zijn voordeel mee kan doen.

Makelaar voor akkerbouw én melkveehouderij

Voor wonen, recreëren én werken
De regio Zuid-Drenthe kenmerkt zich door de vele Natura-2000 gebieden, zoals het Dwingelderveld en het Mantingerveld die centraal in dit werkgebied liggen. Deze gebieden maken de regio’s prachtig om in te wonen, recreëren en te werken. Echter, maken deze prachtige Natura 2000-gebieden het ingewikkelder om te werken door de stikstofproblematiek waarmee in deze gebieden extra rekening gehouden moet worden.

Voornamelijk grondgebonden landbouw

In Zuid-Drenthe komen veel grondgebonden landbouw voor, zoals melkvee- en akkerbouwbedrijven. Agrarische bedrijven zijn beeldbepalend voor het Drentse landschap. In het werkgebied Zuid-Drenthe zijn Meppel en Hoogeveen de grotere steden.

Grote diversiteit aan grondsoorten

De regio kent een grote diversiteit aan grondsoorten. Dit geeft binnen deze regio dan ook een grote spreiding in de waarde van de grond. Niet alleen de locatie is bepalend voor de toekomst van de agrarische onderneming, ook spelen vergunningen een grote rol. Zuid-Drenthe is erg aantrekkelijk voor landelijk wonen. Niet alleen voor mensen die uit de regio’s komen, maar ook zeker voor mensen die van buiten de regio’s komen.

Naar contactformulier

Ad van den Boomen

Regiovertegenwoordiger Zuid-Drenthe en West-Overijssel

Ik woon al meer dan 17 jaar in de provincie Drenthe (Beilen) waar ik jarenlang een eigen melkveebedrijf heb gehad. Mijn roots liggen niet in Drenthe, deze liggen in Brabant. Ik werk onderhand enkele jaren als makelaar bij Agriplaza met als werkgebieden de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Door mijn verleden, ben ik ook regelmatig in de provincie Brabant actief.

Drenthe 1

Laat jezelf terugbellen

Vind jouw regiovertegenwoordiger

Neem contact op met agrarisch makelaar en taxateur Ad van den Boomen, regiovertegenwoordiger van Zuid-Drenthe. Of vind de juiste regiovertegenwoordiger van AgriPlaza in een andere regio:

AgriPlaza
Industrieweg 4 F
9482 TT Tynaarlo

Back to top