Ruimtelijke ordening

Op een bestaande locatie uitbreiden of nieuwbouw op een nieuwe locatie is een enorme stap voor iedere agrarische ondernemer. AgriPlaza kan je in het gehele proces adviseren en ondersteunen.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de inrichting van de beschikbare leefruimte. De overheid stelt plannen op om de ruimte in Nederland te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen. Zo moet er namelijk ruimte zijn voor wegen, woningen, spoorlijnen en vliegvelden etc. Het kan zo zijn dat jouw bedrijf moet verplaatsen door de plannen van de overheid. Of omdat het financieel in jouw voordeel zal zijn. Wat de reden ook is, AgriPlaza weet precies welke vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen hiervoor nodig zijn.

Maak kennis met de rentmeester

Ruimtelijke Ordening 1
Geef landbouw de plek die het verdient
Jouw bedrijf in vertrouwde handen
Platform voor de agrarische ondernemer

Laat ons contact met je opnemen

Vergunningen

Voor de exploitatie van een agrarisch bedrijf moet er rekening worden gehouden met diverse vergunningen. De Natuurvergunning/stikstof, Mestwet en Omgevingswet zijn zaken die jouw bedrijfsvoering in belangrijke mate beïnvloeden. In sommige gevallen zijn dit ingewikkelde en langdurige procedures. Wij zijn op de hoogte en hebben ervaring op dit gebied.

Functieverandering

Voor het veranderen van de functie (bijvoorbeeld bewoning van de boerderij i.p.v. bedrijfspand) is soms een vergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan wordt aangegeven welke (bedrijfs)activiteit op een bepaalde locatie is toegestaan. Bij bestemmings(plan)wijzigingen zijn er een aantal aspecten om rekening mee te houden:

  1. Belastingdienst: Ten eerste wordt de waardevermeerdering, die je krijgt door de gewijzigde bestemming belast door de belastingdienst. Je dient in overleg met de belastingdienst de zogenaamde 'opstapwaarde' te bepalen middels een gezamenlijke taxatie.
  2. Wijziging: Het is niet altijd mogelijk om jouw plan te realiseren binnen het bestemmingsplan. Bij minimale afwijkingen volstaat vaak een nadere (ruimtelijke) onderbouwing van het plan. Bij grotere afwijkingen zoals het vergroten van het bouwblok of het wijzigen van een bestemming, dient er te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor dient dan een nieuw bestemmingsplan te worden geschreven. Bij bestemmingsplanwijzigingen komt veel kijken, zoals een bodemonderzoek, landschappelijke inpassing, ecologisch onderzoek of archeologisch onderzoek.
  3. Financiële planning: In het traject van functiewijzigingen zitten de opbrengsten helemaal aan het einde. Maar voordat het plan gerealiseerd is, moeten er eerst diverse uitgaven worden gedaan. Dit brengt een nauwkeurige financiële planning met zich mee zodat je niet halverwege het traject vastloopt wegens geldgebrek.

Bedrijfsverplaatsing

Er kunnen veel redenen zijn waarom je jouw bedrijf zou moeten of willen verplaatsen. Moet je bedrijf wijken voor het algemeen belang? Verkoop je jouw bedrijf aan de Wet voorkeursrecht gemeente? Of is het financieel interessant om je bedrijf te verplaatsen? Vraagstukken waar we per geval naar de mogelijkheden moeten kijken. Veel hangt af van je wensen en de waarde van je bedrijf. AgriPlaza kan jouw bestaande bedrijf taxeren en, in overleg met jouw accountant, adviseren over de fiscale mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van een bedrijfsverplaatsing. Ook ondersteunen wij bij de aan- en verkoop van jouw (nieuwe) boerderij.

Vraag adviesgesprek aan

AgriPlaza
Industrieweg 4 F
9482 TT Tynaarlo

Back to top