agriplaza-white-logo

Agri makelaar voor de regio Zuidoost-Drenthe

AgriPlaza is actief als agri makelaar in Drenthe. De verschillende regiovertegenwoordigers zijn ieder gespecialiseerd in de eigen regio. Zuidoost-Drenthe kenmerkt zich door de verschillende soorten agri bedrijven, zoals akkerbouwbedrijven en melkveehouderijen. Ben Scholman is in deze regio de vertegenwoordiger.
Agriplaza icoon

Over de regio Zuidoost-Drenthe

Zuidoost-Drenthe, gelegen ten zuiden en oosten van Emmen, is een veenkoloniaal gebied dat grotendeels is ontstaan door vervening aan het einde van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw. Het rechte lijnenspel van kanalen, ook wel wijken genoemd, lintbebouwing en grote, rechthoekige kavels zijn kenmerkend voor het gebied. Dit maakt het gebied uitermate geschikt voor moderne landbouw.

De agrarische bedrijven zijn bovengemiddeld groot evenals de prijs van goede grond. Vanouds is akkerbouw de hoofdactiviteit. Zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan zijn traditioneel de hoofdteelten. Het laatste decennia zijn daar andere en hoger salderende teelten als uien en bloembollen bij gekomen. Naast de van oudsher aanwezige melkveehouderijen in Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek, zijn er ook elders in de veenkoloniën door inplaatsers meer melkveehouderijen gesticht. Varkens- en pluimveehouderijen zijn in beperkte mate aanwezig.
In Erica en Klazienaveen bevinden zicht twee glastuinbouwgebieden, een heel andere maar zeker ook een belangrijke agrarische activiteit in de regio.

In het uiterste zuidoosten van het gebied ligt het grensoverschrijdende Bargerveen. Het laatste grote hoogveengebied in Nederland. Voor het behoud van het hoogveen in dit gebied zijn er in de laatste jaren grote bufferzones om het Bargerveen aangelegd hetgeen meerdere honderden hectares goede landbouwgrond heeft gekost. De grootschalige kavelruil die hiervoor is opgezet, is nagenoeg afgerond. Ook de ontwikkeling van windmolenparken en zonneweides veroorzaakt druk op de grondmarkt.

Bos herfst
Ben

Agrarisch makelaar Ben Scholman

Ik ben geboren en getogen op een gemengd bedrijf (melkvee/varkens) in het midden van het land. Alweer ruim 20 jaar wonen we met veel plezier in Klazienaveen. Onze kinderen zijn ondertussen uitgevlogen, naar komen nog graag terug naar het ‘ouderlijke nest’ in Klazienaveen.

Mijn hele werkzame leven ben ik actief geweest in de agrarische sector. Vanuit diverse invalshoeken heb ik met boeren en tuinders om tafel gezeten (financieel, de afzetmarkt en voeding van planten en dieren). Al deze kennis er ervaring komt nu bij elkaar in mijn rol als agrarisch makelaar en taxateur. Samen met de klant zoek ik naar de beste invulling van de doelen en ambities van de klant. Dat kan zijn bij bedrijfsuitbreidingen, herstructurering, (her)financiering, bedrijfsovername of overdracht/beëindiging van het bedrijf. Dat is een hele mooie uitdaging in deze tijd waarin belangen, maar ook risico’s, steeds groter worden en de wet- en regelgeving steeds complexer wordt. Het geeft een enorm stuk voldoening wanneer zowel koper als verkoper na het afronden van een transactie hier met een tevreden gevoel op terugkijken.

Meer weten over de regio, de mogelijkheden en kansen voor u?

Neem contact op met Ben Scholman.