agriplaza-white-logo

Agri makelaar voor de regio’s Zuid-Drenthe en West-Overijssel

AgirPlaza is als agrarisch makelaar actief in verschillende provincies waar binnen de provincies makelaars en regioadviseurs werkzaam zijn. Door de specialistische kennis over de verschillende regio’s, kunnen zij goed adviseren en meedenken over de meest geschikte oplossing voor het vraagstuk van de klant. In de regio Zuid-Drenthe en West-Overijssel is Ad van den Boomen actief.
Agriplaza icoon

Over de regio Zuid-Drenthe en West-Overijssel

De regio’s Zuid-Drenthe en West-Overijssel kenmerken zich door de vele Natura 2000 gebieden, zoals het Dwingelderveld en het Mantingerveld die centraal in dit werkgebied liggen. Deze gebieden maken de regio’s prachtig om in te wonen, recreëren en te werken. Echter, maken deze prachtige Natura 2000 gebieden het ingewikkelder om te werken door de stikstofproblematiek waar in deze gebieden extra rekening mee gehouden moet worden.

In Zuid-Drenthe en West-Overijssel komen hoofdzakelijk veel grondgebonden landbouw voor, zoals melkvee- en akkerbouwbedrijven.

Agrarische bedrijven zijn beeldbepalend voor het Drentse landschap. In het werkgebied Zuid-Drenthe zijn Meppel en Hoogeveen de grotere steden. West-Overijssel kent binnen dit werkgebied de Hanzesteden Zwolle, Kampen en Deventer.

De regio’s kennen een grote diversiteit aan grondsoorten. Dit geeft binnen deze regio’s dan ook een grote spreiding in de waarde van de grond. Niet alleen de locatie is bepalend voor de toekomst van de agrarische onderneming, ook spelen vergunningen een grote rol.

De regio’s Zuid-Drenthe en West-Overijssel zijn erg aantrekkelijk voor landelijk wonen. Niet alleen voor mensen die uit de regio’s komen, maar ook zeker voor mensen die van buiten de regio’s komen.
Zwolle
Ad

Agrarisch makelaar Ad van den Boomen

Ik woon al meer dan 17 jaar in de provincie Drenthe (Beilen) waar ik jarenlang een eigen melkveebedrijf heb gehad. Mijn roots liggen niet in Drenthe, deze liggen in Brabant. Ik werk onderhand enkele jaren als makelaar bij Agriplaza met als werkgebieden de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Door mijn verleden, ben ik ook regelmatig in de provincie Brabant actief.

Meer weten over de regio, de mogelijkheden en kansen voor u in Zuid-Drenthe of West Overijssel?

Neem contact op met Ad van den Boomen.