agriplaza-white-logo

Taxaties agrarisch onroerend goed

Alles begint met een juiste taxatie. Dat geldt zowel voor de aankoop als de verkoop van agrarisch onroerend goed, maar ook voor de overname en financiering van agrarische bedrijven, losse grond en voor niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied. Niet alleen hiervoor, ook voor het maken van een bedrijfsanalyse is een taxatie nodig.
AgriPlaza is uw taxateur voor al deze taxaties!

Agriplaza icoon

NRVT-taxateur voor de taxaties

Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde NRVT Register-Taxateur de taxatie agrarisch onroerend goed uitvoert. Dat kan bij AgriPlaza. We voldoen aan alle eisen die aan een NRVT/NVM Register-Taxateur gesteld worden.
De NVM heeft haar agrarische taxatiemodel aangepast aan de International Valuation Standards (IVS) en voldoet hiermee aan landelijke en internationale normen. Het agrarisch taxatierapport is gekoppeld aan de NVM Taxatierichtlijn Agrarisch Vastgoed.
Het hoofddoel hiervan is dat alle NVM-Taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Tevens maakt het agrarische taxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Het omvat randvoorwaarden voor de opdrachtverlening, onderzoekvereisten, uitvoering en verslaglegging van taxaties agrarisch onroerend goed.


Hiermee scheppen we vanaf het begin helderheid aan u als opdrachtgever. Daarnaast hanteren NVM-Makelaars tijdens een taxatie allen dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM-Taxaties op dezelfde manier plaatsvinden.

Het verloop van een taxatie

Hoe verloopt de taxatie? De AgriPlaza makelaar taxeert op een afgesproken tijdstip op de locatie die getaxeerd dient te worden. Hiervoor zijn het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en tekeningen nodig. Tijdens een taxatie wordt gelet op de volgende onderdelen:

  • De staat van het onderhoud
  • De inhoud en oppervlakte van het onroerend goed
  • De functionele indeling
  • De constructie, gebruikte materialen en de kwaliteit ervan
  • De mate van isolatie en energiezuinigheid
  • Verplichtingen en rechten, zoals overpad, erfpacht, productierechten en betalingsrechten
  • De ligging en omgeving
  • De marktsituatie
  • De gebruiks(on)mogelijkheden op grond van overheidsvoorschriften
  • Wet- en regelgeving van toepassing zijnde op uw agrarische bedrijfsvoering

De bevindingen van de taxatie worden in een taxatierapport vastgelegd. Dit is een uniform TEGoVA-taxatierapport. Hiermee kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een financieringsaanvraag doen.
Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw onroerend goed taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige inschatting van de waarde.

Wilt u meer weten over taxaties agrarisch onroerend goed of gewastaxaties?

Gewastaxaties

Naast de taxatie van agrarische objecten, voeren wij ook taxaties uit voor landbouwgewassen te velde. Dit wordt gedaan door Johan Sikken, onze VRT gecertificeerde taxateur. Door onze ruime ervaring voor diverse opdrachtgevers in de meest uiteenlopende landbouwgewassen kunt u rekenen op een deskundige beoordeling van grasland en akkerbouw tot grove tuinbouwgewassen in de open grond. Opdrachten worden onder andere uitgevoerd in opdracht van landbouwers, verzekeringsmaatschappijen, nutsbedrijven alsmede overheidsinstellingen.

Log hieronder in voor je zoekprofiel