agriplaza-white-logo

Ruimtelijke ordening

Op een bestaande locatie uitbreiden of nieuwbouw op een nieuwe locatie is een enorme stap voor iedere agrarische ondernemer. Naast de financiën komt er veel kijken bij functieverandering of bedrijfsverplaatsing, zoals vergunningen en ontwerp en ontwikkeling van bedrijfsgebouwen.
Agriplaza icoon

Vergunningen

Voor de exploitatie van een agrarische ondernemer moet er rekening gehouden worden met diverse vergunningen. De Natuurvergunning/stikstof, Mestwet en Omgevingswet zijn zaken die uw bedrijfsvoering in belangrijke mate beïnvloeden. In sommige gevallen zijn dit ingewikkelde en langdurige procedures. Wij zijn op de hoogte en hebben ervaring op dit gebied.
Kanaal

Functieverandering

Voor het veranderen van de functie is soms een vergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan wordt aangegeven welke (bedrijfs)activiteit op een bepaalde locatie is toegestaan. Bij bestemmings(plan)wijzigingen zijn er een aantal aspecten om rekening mee te houden:
1. Belastingdienst
Ten eerste wordt de waardevermeerdering, die u verkrijgt door de gewijzigde bestemming belast door de belastingdienst. U dient in overleg met de belastingdienst de zogenaamde opstapwaarde te bepalen middels een gezamenlijke taxatie.

2. Wijziging
Het is niet altijd mogelijk om uw plan te realiseren binnen het bestemmingsplan. Bij minimale afwijkingen volstaat vaak een nadere (ruimtelijke) onderbouwing van het plan. Bij grotere afwijkingen, zoals het vergroten van het bouwblok of het wijzigen van een bestemming, dient er te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor dient dan een nieuw bestemmingsplan te worden geschreven. Bij bestemmingsplanwijzigingen kan veel komen kijken, zoals een bodemonderzoek, landschappelijke inpassing, ecologisch onderzoek of archeologisch onderzoek.

3. Financiële planning
In het traject van functiewijziging zitten de opbrengsten helemaal aan het eind. Maar voordat het plan gerealiseerd is moeten er eerst diverse uitgaven worden gedaan. Dit brengt een nauwkeurige financiële planning met zich mee zodat u niet halverwege het traject vastloopt wegens geldgebrek.

Wij van AgriPlaza kunnen u met ons eigen bouw- en adviesbureau in het gehele traject ondersteunen.

Bedrijfsverplaatsing

Er kunnen vele redenen zijn waarom u uw bedrijf zou moeten of willen verplaatsen. Moet uw bedrijf wijken voor het algemeen belang? Verkoopt u uw bedrijf aan de Wet voorkeursrecht gemeenten? Of is het financieel interessant om uw bedrijf te verplaatsen? Vraagstukken waar per geval naar de mogelijkheden gekeken moet worden. Veel hangt af van uw wensen en de waarde van uw bedrijf. AgriPlaza kan uw bestaande bedrijf taxeren en, in overleg met uw accountant, u adviseren over de fiscale mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van een bedrijfsverplaatsing. Wij van AgriPlaza kunnen u ondersteunen bij het verkopen van uw huidige bedrijf als bij het aankopen van uw nieuwe boerderij.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen bij het aanvragen van vergunningen, functieverandering of bedrijfsverplaatsing?