agriplaza-white-logo

Bouwadvies

AgriPlaza Bouwadvies is gespecialiseerd in de agrarische sector, maar is uitgegroeid tot een allround bouwadviesbureau en ook voor woning- en utiliteitsbouw uw juiste partner bij planvorming en realisatie van uw plan(nen). Ons bouwadviesbureau begeleidt van de eerste schetsen en het definitieve ontwerp tot de vergunningsaanvragen en oplevering.
Agriplaza icoon

Dynamisch bouwadviesbureau in Drenthe

Tot op de dag van vandaag hebben wij ons bouwadviesbureau ontwikkeld tot een dynamisch bureau waarin wij korte lijnen hanteren en kwaliteit en klanttevredenheid vooropstellen. Heeft u bouwplannen, maar weet u niet wat u allemaal te wachten staat? De adviseurs van ons bouwadviesbureau helpen u graag! Wij kunnen niet alleen ondersteunen op bouwkundig vlak, maar ook bij milieukundige en planologische vraagstukken, zoals de Ruimte voor Ruimte regeling, milieuvergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen.

Het dienstenpakket van ons bouwadviesbureau bestaat onder andere uit:

  • Ontwerpen van stallen, schuren, woningen en utiliteitswerken (3D)
  • Omgevings- en milieuvergunningen
  • Milieueffectrapportages
  • Wnb-vergunningen (Wet natuurbescherming/ PAS)
  • Aanbestedingen
  • Bouwbegeleiding
  • Ruimte voor ruimte regeling
  • Begeleiding bestemmingswijzingen
  • Begeleiding mijnbouwschade
download

Ruimte voor ruimte regeling Drenthe

Heeft u verouderde of vervallen gebouwen op uw erf? Met de Ruime voor Ruimte regeling kunt u de oude bedrijfsgebouwen slopen in ruil voor één of meerdere bouwkavels voor een extra woning. De agrarische bestemming krijgt dan een woonbestemming. De regeling gaat helaas gepaard met een uitgebreide procedure. Er moet namelijk een nieuw bestemmingsplan worden geschreven waarin vele onderzoeken verricht moeten worden. Ons bouwadviesbureau werkt hierin samen met vaste partijen en coördineert  gedurende het gehele traject. U heeft hierbij één aanspreekpunt.
Schroom niet en vraag naar de diensten die ons bouwadviesbureau u kan bieden.

Hoe gaat ons bouwadviesbureau te werk?

Tijdens de ontwerpfase werkt de bouwadviseur uw ideeën, wensen en eisen stapsgewijs uit, van de eerste schetsen tot het definitieve ontwerp. Met de kennis en ervaring die aanwezig is binnen ons bouwadviesbureau wordt u geadviseerd over de mogelijkheden, wat passend is binnen de wet- en regelgeving, het gemeentelijk beleid en uw budget. Het ontwerp wordt in een 3D-model uitgewerkt. Hiermee wordt het risico op fouten en faalkosten geminimaliseerd en krijgt u een goed beeld van de grootte en uitstraling van het object.

Volledige ontzorging door het bouwadviesbureau

Waarschijnlijk bouwt u niet dagelijks en komen er veel vragen bij u naar boven. Tijdens de uitvoering zien de bouwadviseurs toe op de naleving van het bestek- en tekenwerk. Het is van groot belang dat u op één lijn zit met de aannemer en dat u met een gerust hart op de bouw kunt terugkijken. Goed overleg en duidelijke afspraken zorgen hiervoor. Ons bouwadviesbureau regelt bouwvergaderingen, bewaakt de planning, het meer- en minderwerk en komt regelmatig een kijkje nemen op de bouw.

Tijdens de bouw hebben wij één motto: “Bouwen moet een feestje zijn!”

Wilt u meer weten over AgriPlaza Bouwadvies? Kijk op de website: https://agriplazabouwadvies.nl/ voor meer informatie over agrarisch bouwadvies, maar ook bouwadvies voor woningen en bedrijven.